wpisz słowo:   
 Sobota,  3 Grudnia 2022
 
 
A  A  A
Zobacz
Nagrody
Archiwum

Aktualności z życia naszego miasta i gminy

Data dodania: 2021-08-25
 Punkt konsultacyjno - informacyjny Programu Czyste Powietrze

Burmistrz Wolsztyna informuje, że od 12 lipca br. w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie, Rynek 1  uruchomiony zostanie punkt konsultacyjno-informacyjny w ramach Rządowego Programu Czyste Powietrze. Mieszkańców zapraszamy do punktu w każdą środę w godzinach 8.00-16.00 oraz piątek w godzinach 12.00-14.00. Konsultacje telefoniczne dostępne są codziennie w dni robocze w godz. 8.00 -14.00, z wyjątkiem środy.

 

Gmina Wolsztyn, na podstawie podpisanego porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, przystąpiła do obsługi Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. Mieszkańcy naszej gminy mogą za pośrednictwem urzędu złożyć wniosek
w ramach tego programu oraz otrzymać bezpłatną pomoc w zakresie weryfikacji wniosku pod kątem jego wymagań.

 

Program skierowany jest do osób fizycznych, które są:


• właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

 

Program obejmuje dwie grupy beneficjentów:


• uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania – osoby, których roczny dochód nie przekracza 100 000 zł;
• uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania – osoby, których przeciętny średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:
      1 564 zł – w gospodarstwie wieloosobowym,
      2 189 zł – w gospodarstwie jednoosobowym.

 

Terminy:
• realizacja programu: lata 2018-2029;
• podpisywanie umów do: 31.12.2027 r.,
• zakończenie wszystkich prac objętych umową do: 30.06.2029 r.

 

Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia zarówno  w trakcie realizacji, jak i zakończone, pod warunkiem poniesienia pierwszego kosztu maksymalnie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, ale nie wcześniej niż przed datą wskazana w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie, tj. przed 15.05.2020 r.

 

Na jakie koszty kwalifikowane można uzyskać dotację:

• dokumentacja (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy);
• źródła ciepła, przyłącza, instalacje, wentylacje;
• ocieplenie przegród budowlanych, stolarka okienna i drzwiowa.
      

Wnioski o dofinansowanie należy składać:

•  bezpośrednio do WFOŚiGW w Poznaniu obejmującego swoim działaniem teren naszego województwa i tu zlokalizowany jest budynek mieszkalny;
•  za pośrednictwem naszej gminy, która zawarła porozumienie w sprawie ustalenia zasad wspólnej realizacji programu priorytetowego „Czyste Powietrze” z WFOŚiGW.

      
Wnioski o dofinansowanie można składać:

•  poprzez aplikację internetową, tj. Portal Beneficjenta dostępny na stronie internetowej właściwego wfośigw (konieczne dostarczenie również formy papierowej z wymaganymi podpisami), lub
•  poprzez serwis gov.pl (wymagana wyłącznie forma elektroniczna z podpisem zaufanym lub kwalifikowanym).

WAŻNE

Zakup i montaż kotła na węgiel w ramach programu „Czyste Powietrze” będzie możliwy tylko do końca bieżącego roku. Oznacza to, że koszt będzie kwalifikowany pod warunkiem złożenia wniosku o dofinansowanie obejmującego swoim zakresem zakup i montaż kotła na węgiel do 31 grudnia 2021 r. (konieczne jest wystawienie faktury lub równoważnego dokumentu księgowego z datą do 31 grudnia 2021 r.). Od 1 stycznia 2022 r. nie będzie już można składać wniosków o dotację na kotły węglowe.
      
Szczegółowe informacje dostępne są też na stronie wolsztyńskiej pod adresem:

https://bip.wolsztyn.pl/m,864,rzadowy-program-czyste-powietrze.html
https://czystepowietrze.gov.pl/ 
Ostrzeżenia meteorologiczne...

Urząd Miejski w Wolsztynie
2022-09-08 | Ostrzeżenie meteorologiczne - burze i silny wiatr
Urząd Miejski w Wolsztynie
2022-08-05 | Ostrzeżenie meteorologiczne - burze i silny wiatr
Urząd Miejski w Wolsztynie
2022-07-01 | Ostrzeżenie meteorologiczne - burze i silny wiatr
Urząd Miejski w Wolsztynie
2022-06-29 | Ostrzeżenie meteorologiczne - burze i silny wiatr
Urząd Miejski w Wolsztynie
2022-05-27 | Ostrzeżenie meteorologiczne - silny wiatr i burze
zobacz więcej ostrzeżeń meteo...


Tereny inwestycyjne
Gminne inwestycje
Fundusze zewnętrzne
Szlaki GPS


Zgłoś awarię
Stacja meteo
Kamery online
Informator SMS
Portal esesja
Sprawdź dowód
Biuletyn Informacji Pub.
Imprezy cykliczne
Pobierz grę terenową
Szlaki GPS
Wolsztyn inspiruje
Foldery promocyjne
Galeria zdjęć
Łódź Turystyczna
Kultura
Edukacja
Biblioteka Publiczna
Zwierzaki z Wolsztyna
Karta Rodziny
Ochrona powietrza
Opieka nad zabytkami
Strefa Płat. Parkowania
iPlan Miasta
Sport
Komunikacja
Geo-System
Informacja przestrzenna
Oferta inwestycyjna


Nadchodzące wydarzenia...

2022-12-06
Urząd Miejski w Wolsztynie
2022-10-29
Urząd Miejski w Wolsztynie
2022-10-08
Urząd Miejski w Wolsztynie
2022-10-04
Urząd Miejski w Wolsztynie
2022-09-16
Urząd Miejski w Wolsztynie
2022-09-14
Urząd Miejski w Wolsztynie
2022-09-07
Urząd Miejski w Wolsztynie
zobacz więcej nadchodzących wydarzeń...
Aktualna pogoda w Wolsztynie...

zobacz więcej kamer...

Nadchodzące wydarzenia - Wolsztyński Dom Kultury...
zobacz więcej nadchodzących wydarzeń...

Nadchodzące wydarzenia - Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Wolsztyn...
zobacz więcej nadchodzących wydarzeń...


URZĄD MIEJSKI W WOLSZTYNIE
Rynek 1
64-200 Wolsztyn

Tel. (68) 347 45 00, Fax. (68) 384 27 47

Urząd Miejski jest czynny:
poniedziałek, wtorek, czwartek 7:00 - 15:00
środa 7:00 - 16:00
piątek 7:00 - 14:00

Wnioski o wydanie dowodu osobistego można składać:
poniedziałek, wtorek, czwartek 7:00 - 14:30
środa 7:00 - 15:30
piątek 7:00 - 13:30

Kasa czynna:
poniedziałek, wtorek, czwartek 8:00 - 14:30
środa 8:00 - 15:30
piątek 8:00 - 13:30                    
                    
                    
Osób online: 21
stat4u
Urząd Miejski w Wolsztynie - www.wolsztyn.pl 2008 - 2022
"Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia"