wpisz słowo:   
 Sobota,  3 Grudnia 2022
 
 
A  A  A
Zobacz
Nagrody
Archiwum

Aktualności z życia naszego miasta i gminy

Data dodania: 2022-09-06
 Blisko 18 mln zł na inwestycje w 2022 r.

 

PDF (kliknij i pobierz)

 

Rok 2022 zapowiada się bardzo atrakcyjnie pod względem inwestycji, jakie zaplanowała Gmina Wolsztyn. Lista zaplanowanych działań jest długa, a na jej realizację w budżecie planuje się przeznaczyć blisko 18 mln zł. Do tego w najbliższym czasie dojdzie jeszcze 5 mln zł z pierwszego naboru Programu Polski Ład. W sumie więc zainwestujemy 23 mln zł. Będą nowe drogi, chodniki, oświetlenie. Opracowane zostaną także liczne projekty, które pozwolą w kolejnych latach zrealizować wiele ważnych inwestycji.

W 2022 roku nowe drogi powstaną w Adamowie, Berzynie, Chorzeminie, Komorowie, Starym Widzimiu, Świętnie i Kębłowie, a także w samym Wolsztynie, gdzie zaplanowano przebudowę ulicy Konopnickiej oraz budowę nowej drogi na rampie kolejowej w obrębie ulicy Dworcowej wraz z kompleksem parkingów. W tym roku zaplanowano także rozpoczęcie budowy dróg z Nowych Tłok do Głodna oraz rozbudowę skrzyżowania na drodze DK32 przy stacji benzynowej w kierunku Poznania (przy osiedlu Heleny). Obok dróg powstać mają także chodniki w Starym Widzimiu oraz na ul. Powstańców Wielkopolskich w kierunku ogrodów działkowych.


Gmina Wolsztyn w 2022 r. wykona także projekty inwestycji drogowych, które będą realizowane w kolejnych latach. Powstać mają projekty dróg w Komorowie (w rejonie nowego cmentarza), Karpicku (ul. Leśna w kierunku pola kampingowego), Kębłowie (ul. Rauera - Kolonia), Starym Widzimiu, Nowej Dąbrowie oraz ulicy Poprzecznej w Wolsztynie. Gmina Wolsztyn przeznaczy także środki na wykonanie projektu budowy ronda przy drodze wojewódzkiej w kierunku Leszna oraz na wykonanie wspólnie z Powiatem Wolsztyńskim projektu ścieżki rowerowej w kierunku Gościeszyna.

Inwestycje zaplanowano również w oświacie. Przeprowadzona zostanie modernizacja budynku szkoły podstawowej w Tłokach oraz wykonana będzie dokumentacja projektowa modernizacji szkoły w Starej Dąbrowie. We Wroniawach natomiast przeprowadzona zostanie dalsza modernizacja sali wiejskiej.

Z pewnością inwestycją, na którą czeka wielu mieszkańców Wolsztyna, będzie zaplanowana na 2022 roku budowa kawiarni na terenie Parku Miejskiego oraz zagospodarowanie jej otoczenia w miejscu starego punktu gastronomicznego. Co ważne wykonana zostanie także dokumentacja projektowa remontu i modernizacji pałacu w Parku Miejskim w Wolsztynie.

Inwestycje roku 2022 z zakresu rekreacji to także zgodnie z planem budżetowym dalsze zagospodarowanie ogrodu społecznego „Cztery pory roku” w Obrze oraz budowa trybun na zapleczu boiska we Wroniawach wraz z infrastrukturą towarzyszącą.  

Gmina Wolsztyn w tym roku przeznaczy także środki na opracowania koncepcyjne dla terenów rekreacyjnych nad Jeziorem Berzyńskim. Koncepcja ta obejmuje zagospodarowanie trzech obszarów: lasu przy parowozowni, terenu na Berzynie w sąsiedztwie jeziora oraz w sąsiedztwie ścieżki rowerowej.

Rok 2022 to także czas uruchomienia Wolsztyńskiego Roweru Miejskiego, którego finansowanie pokryte jest w znacznej części ze środków zewnętrznych.

Wśród koncepcji, których realizację planuje się w kolejnych latach jest także budowa centrum kultury z salą widowiskową na terenie przy Pływalni Miejskiej. W rok 2022 zaplanowano opracowanie koncepcyjne dla tego centrum. W najbliższych 12 miesiącach planuje się również wykonać dokumentację projektową budowy nowego centrum ośrodka pomocy społecznej.

Najbliższy rok przyniesie także montaż kolejnych systemów oświetlenia drogowego w wybranych lokalizacjach na terenie gminy Wolsztyn, a także wykonane zostaną linie elektroenergetyczne w Karpicku – ul. Poznańska w kierunku ronda oraz na ul. 5 Stycznia w Wolsztynie. Pojawią się tu nowe latarnie led, podobne do tych na ul. Doktora Kocha.


Inwestycje drogowe 2022

- budowa drogi w Komorowie - teren przy spółdzielni, w rejonie ul. Inwestycyjnej,
- budowa drogi w Berzynie,
- budowa drogi w Chorzeminie,
- przebudowa ulicy Konopnickiej w Wolsztynie,
- budowa drogi w  Starym Widzimu,
- budowa dróg na terenach inwestycyjnych, obręb Komorowa i Berzyny,
- budowa ulicy Leśnej w Świętnie,
- budowa ulicy Leśnej i Sosnowej w Kębłowie,
- budowa drogi w Adamowie,
- budowa drogi w rejonie ulicy Dworcowej wraz z kompleksem parkingów.

- budowa chodnika w Starym Widzimiu
- budowa chodnika ul. Powstańców Wlkp. w kierunku ogrodów działkowych
- projekt drogi w Komorowie w rejonie nowego cmentarza,
- projekt drogi w Karpicku - ul.Leśna w kierunku pola kampingowego,
- projekt drogi ul. Poprzeczna w Wolsztynie,
- projekt ulicy Rauera w Kębłowie (Kębłowo - Kolonia),
- projekt drogi w Starym Widzimiu,
- projekt przebudowy drogi w miejscowości Nowa Dąbrowa,
- projekt ronda przy drodze wojewódzkiej w kierunku na Leszno,
- projekt ścieżki rowerowej w kierunku Gościeszyna (gmina współfinansuje opracowanie dokumentacji projektowej z Powiatem Wolsztyńskim).
 
Uruchomienie Wolsztyńskiego Roweru Miejskiego.

Inwestycje w oświacie

- modernizacja szkoły podstawowej w Tłokach,
- dokumentacja projektowa modernizacji Szkoły Podstawowej w Starej Dąbrowie.

Inwestycje w turystykę, rekreację i sport

- budowa trybun  na zapleczu boiska sportowego we Wroniawach z infrastrukturą towarzyszącą,
- zagospodarowanie terenu ogrodu społecznego Cztery Pory Roku w Obrze,
- budowa kawiarni na terenie parku miejskiego z zagospodarowaniem otoczenia w miejscu starego punktu gastronomicznego,
- opracowanie dokumentacji projektowej remontu i modernizacji pałacu w parku miejskim w Wolsztynie,
- opracowania koncepcyjne dla terenów rekreacyjnych nad Jeziorem Berzyńskim – trzy obszary: las przy parowozowni, teren na Berzynie (sąsiedztwo Jeziora Berzyńskiego), teren na Berzynie  (sąsiedztwo ścieżki rowerowej).

Inwestycje w infrastrukturę społeczną

- opracowanie dokumentacji projektowej (budowa centrum dla potrzeb ośrodka pomocy społecznej),
- modernizacja sali wiejskiej we Wroniawach.

Inwestycje w kulturę

- opracowanie koncepcyjne dla budowy centrum kultury z salą widowiskową (teren przy basenie miejskim).

Inwestycje oświetleniowe

- budowa linii elektroenergetycznej w Karpicku (ulica Poznańska w kierunku ronda na Poznań),
- budowa linii elektroenergetycznej w Wolsztynie przy ulicy 5 Stycznia (oświetlenie energooszczędne typu LED),
- montaż systemu sterowania oświetleniem w wybranych lokalizacjach na terenie gminy Wolsztyn.

Inwestycje drogowe 2022/2023

- budowa drogi w Nowych Tłokach (Nowe Tłoki – Głodno),
- rozbudowa skrzyżowania w Wolsztynie (przy Jakonie i osiedlu Helena).
Ostrzeżenia meteorologiczne...

Urząd Miejski w Wolsztynie
2022-09-08 | Ostrzeżenie meteorologiczne - burze i silny wiatr
Urząd Miejski w Wolsztynie
2022-08-05 | Ostrzeżenie meteorologiczne - burze i silny wiatr
Urząd Miejski w Wolsztynie
2022-07-01 | Ostrzeżenie meteorologiczne - burze i silny wiatr
Urząd Miejski w Wolsztynie
2022-06-29 | Ostrzeżenie meteorologiczne - burze i silny wiatr
Urząd Miejski w Wolsztynie
2022-05-27 | Ostrzeżenie meteorologiczne - silny wiatr i burze
zobacz więcej ostrzeżeń meteo...


Tereny inwestycyjne
Gminne inwestycje
Fundusze zewnętrzne
Szlaki GPS


Zgłoś awarię
Stacja meteo
Kamery online
Informator SMS
Portal esesja
Sprawdź dowód
Biuletyn Informacji Pub.
Imprezy cykliczne
Pobierz grę terenową
Szlaki GPS
Wolsztyn inspiruje
Foldery promocyjne
Galeria zdjęć
Łódź Turystyczna
Kultura
Edukacja
Biblioteka Publiczna
Zwierzaki z Wolsztyna
Karta Rodziny
Ochrona powietrza
Opieka nad zabytkami
Strefa Płat. Parkowania
iPlan Miasta
Sport
Komunikacja
Geo-System
Informacja przestrzenna
Oferta inwestycyjna


Nadchodzące wydarzenia...

2022-12-06
Urząd Miejski w Wolsztynie
2022-10-29
Urząd Miejski w Wolsztynie
2022-10-08
Urząd Miejski w Wolsztynie
2022-10-04
Urząd Miejski w Wolsztynie
2022-09-16
Urząd Miejski w Wolsztynie
2022-09-14
Urząd Miejski w Wolsztynie
2022-09-07
Urząd Miejski w Wolsztynie
zobacz więcej nadchodzących wydarzeń...
Aktualna pogoda w Wolsztynie...

zobacz więcej kamer...

Nadchodzące wydarzenia - Wolsztyński Dom Kultury...
zobacz więcej nadchodzących wydarzeń...

Nadchodzące wydarzenia - Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Wolsztyn...
zobacz więcej nadchodzących wydarzeń...


URZĄD MIEJSKI W WOLSZTYNIE
Rynek 1
64-200 Wolsztyn

Tel. (68) 347 45 00, Fax. (68) 384 27 47

Urząd Miejski jest czynny:
poniedziałek, wtorek, czwartek 7:00 - 15:00
środa 7:00 - 16:00
piątek 7:00 - 14:00

Wnioski o wydanie dowodu osobistego można składać:
poniedziałek, wtorek, czwartek 7:00 - 14:30
środa 7:00 - 15:30
piątek 7:00 - 13:30

Kasa czynna:
poniedziałek, wtorek, czwartek 8:00 - 14:30
środa 8:00 - 15:30
piątek 8:00 - 13:30                    
                    
                    
Osób online: 29
stat4u
Urząd Miejski w Wolsztynie - www.wolsztyn.pl 2008 - 2022
"Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia"