wpisz słowo:   
 Czwartek,  6 Października 2022
 
 
A  A  A
Zobacz
Nagrody
Archiwum

Aktualności z życia naszego miasta i gminy

Data dodania: 2022-08-17
 OPS PRZYJMUJE WNIOSKI NA DODATEK WĘGLOWY

 

 

 

 

Wniosek można pobrać TUTAJ

 

 

Od dnia 17.08.2022r. w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolsztynie przy
ul. 5-go Stycznia 47, bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej na skrytkę ePUAP /OPSWolsztyn/SkrytkaESP

 

(konieczność posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego) można składać wnioski o dodatek węglowy.

Wnioski o wypłatę dodatku węgłowego składa się do 30 listopada 2022 r.

 

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków,  o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).

 

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

  1. osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
  2. osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Z uwagi na konieczność weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku węglowego m.in. w zakresie zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania w centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, prosimy do wniosku załączyć potwierdzenie zgłoszenia dokonanego w Urzędzie Miejskim lub wydruk potwierdzający zgłoszenie z centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).

 

Uprzejmie informujemy, że złożoną elektronicznie do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB) deklarację, można sprawdzić i wydrukować ze strony Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, w zakładce „Sprawdź deklarację”: https://zoneapp.gunb.gov.pl/#/verify.

 

W przypadku braku możliwości pobrania wydruku deklaracji w sposób wyżej opisany, właściciele lub zarządcy budynków, którzy wcześniej złożyli deklarację w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie, mogą zgłosić się po taki wydruk do Urzędu Miejskiego w Wolsztynie. Innym osobom wydruki będą wydawane wyłącznie na podstawie odpowiedniego upoważnienia wydanego przez właściciela lub zarządcę budynków.

 

Najemcy mieszkań powinni zwracać się po dokument potwierdzający korzystanie ze źródeł ciepła, do właściciela lub zarządcy budynku (który złożył wcześniej deklarację do CEEB).

 

klauzula RODO

 

 
Ostrzeżenia meteorologiczne...

Urząd Miejski w Wolsztynie
2022-09-08 | Ostrzeżenie meteorologiczne - burze i silny wiatr
Urząd Miejski w Wolsztynie
2022-08-05 | Ostrzeżenie meteorologiczne - burze i silny wiatr
Urząd Miejski w Wolsztynie
2022-07-01 | Ostrzeżenie meteorologiczne - burze i silny wiatr
Urząd Miejski w Wolsztynie
2022-06-29 | Ostrzeżenie meteorologiczne - burze i silny wiatr
Urząd Miejski w Wolsztynie
2022-05-27 | Ostrzeżenie meteorologiczne - silny wiatr i burze
zobacz więcej ostrzeżeń meteo...


Tereny inwestycyjne
Gminne inwestycje
Fundusze zewnętrzne
Szlaki GPS


Zgłoś awarię
Stacja meteo
Kamery online
Informator SMS
Portal esesja
Sprawdź dowód
Biuletyn Informacji Pub.
Imprezy cykliczne
Pobierz grę terenową
Szlaki GPS
Wolsztyn inspiruje
Foldery promocyjne
Galeria zdjęć
Łódź Turystyczna
Kultura
Edukacja
Biblioteka Publiczna
Zwierzaki z Wolsztyna
Karta Rodziny
Ochrona powietrza
Opieka nad zabytkami
Strefa Płat. Parkowania
iPlan Miasta
Sport
Komunikacja
Geo-System
Informacja przestrzenna
Oferta inwestycyjna


Nadchodzące wydarzenia...

2022-10-04
Urząd Miejski w Wolsztynie
2022-09-16
Urząd Miejski w Wolsztynie
2022-09-14
Urząd Miejski w Wolsztynie
2022-09-07
Urząd Miejski w Wolsztynie
2022-09-06
Urząd Miejski w Wolsztynie
2022-09-04
Urząd Miejski w Wolsztynie
2022-09-04
Urząd Miejski w Wolsztynie
zobacz więcej nadchodzących wydarzeń...
Aktualna pogoda w Wolsztynie...

zobacz więcej kamer...

Nadchodzące wydarzenia - Wolsztyński Dom Kultury...
zobacz więcej nadchodzących wydarzeń...

Nadchodzące wydarzenia - Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Wolsztyn...
zobacz więcej nadchodzących wydarzeń...


URZĄD MIEJSKI W WOLSZTYNIE
Rynek 1
64-200 Wolsztyn

Tel. (68) 347 45 00, Fax. (68) 384 27 47

Urząd Miejski jest czynny:
poniedziałek, wtorek, czwartek 7:00 - 15:00
środa 7:00 - 16:00
piątek 7:00 - 14:00

Wnioski o wydanie dowodu osobistego można składać:
poniedziałek, wtorek, czwartek 7:00 - 14:30
środa 7:00 - 15:30
piątek 7:00 - 13:30

Kasa czynna:
poniedziałek, wtorek, czwartek 8:00 - 14:30
środa 8:00 - 15:30
piątek 8:00 - 13:30                    
                    
                    
Osób online: 54
stat4u
Urząd Miejski w Wolsztynie - www.wolsztyn.pl 2008 - 2022
"Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia"